Privacy statement en Disclaimer

Ariella Gracia, gevestigd aan Comeniusstraat 297-1 1065 BS Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.ariellagracia.com
Comeniusstraat 297-1
1065 BS Amsterdam

 

 

J.M.E. Francke is de Functionaris Gegevensbescherming van Ariella Gracia. Ingeschreven bij de KvK onder nummer  51096617. Ik ben te bereiken via het contactformulier.

Ik blijf op de hoogte van wijzigingen in privacywetgeving o.a. via juristen en websites zoals Privacy Nieuws.nl, Bits of Freedom.nl en Vrijbit.nl  en natuurlijk via overheidssites.

Ariella Gracia verwerkt je persoonsgegevens doordat je yogales, vioolles, zangles, coaching of consultancy voor je kind of jou afneemt of opdracht geeft tot het maken van een documentaire/video. Deze algemene persoonsgegevens worden door jouzelf verstrekt in het proces tot afnemen en afwikkelen van mijn diensten:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Ik deel geen gegevens met derden, tenzij hiervoor een wettelijke grondslag is. Ik verkoop geen gegevens aan derden.

Ariella Gracia verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens wanneer jij daar geinformeerde toestemming voor geeft:

  • informatie die jij zelf verstrekt over je gezondheid inzake yogalessen,
  • informatie over de schoolsituatie en leerstijl van je kind
  • sociaal psychologische informatie over jou
  • sociaal psychologische informatie over je kind. Persoonlijke informatie van kinderen beneden de 18 jaar, verwerk ik alleen met geinformeerde toestemming van ouders. Je hebt als ouder en als kind het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van deze gegevens. Dit kan je doen via het contactformulier (met een ouder).

Ariella Gracia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen/grondslag:

– het uitvoeren van jou opdracht voor consultancy, therapie, coaching, yogales, viool en zangles, maken opdracht van een video of documentaire.
– het afhandelen van jouw betaling
– om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Ariella Gracia neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ariella Gracia) tussen zit.

De website http://www.ariellagracia.com wordt gehost door WordPress, is beveiligd door TLS/SSL en een certificaat Let’s Encrypt. DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die ik gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Ariella Gracia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Een andere optie is een programma te installeren dat zogenaamde ‘selfdestructing cookies’ activeert. Mozilla Firefox bijvoorbeeld heeft daar een optie in, en er is veel open source materiaal op dit vlak.

Het contactformulier op http://www.ariellagracia.com is gelinked aan een protonmail emailadres. Protonmail werkt onder open PGP, end to end encrypted. Protonmail is gelokaliseerd in Zwitserland, alle servers van protonmail staan ook in Zwitserland. Hierdoor valt protonmail onder het Zwitserse privacy recht en Zwitserse netneutraliteit en dus buiten het Europese en Amerikaanse privacyrecht. De gebruikersdata zijn niet toegankelijk voor de mailserver omdat ze end to end encrypted zijn en derhalve worden ze niet gedeeld met derden. Echter, zorg altijd dat je geen privacygevoelige informatie via het contactformulier verzendt. Volgens Zwitserse wetgeving moeten toegangsverzoeken valide zijn onder internationale verdragen en worden goedgekeurd door een Zwitserse rechtbank. Aanstaande surveillancedoelen worden op de hoogte gesteld en hebben de mogelijkheid om tegen het verzoek in beroep te gaan bij de rechtbank. Ariella Gracia gebruikt een VPN, virusscanners, firewall, trackingdetectives zoals Ghostery en Adnauseam voor Chromium.

Ariella Gracia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie van persoonsgegevens: – Persoonlijke gegevens, bewaartermijn 7 jaar. Wettelijke verplichting.
– Bijzondere persoonsgegevens: zolang het traject duurt. Nadien worden de gegevens handmatig verwijderd. Ik bewaar gegevens uitsluitend in de e-mailbox van protonmail.

Je hebt ten allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele instemming voor gegevensverwerking in te trekken of om een bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Daarnaast heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je een verzoek kunt indienen om geregistreerde persoonsgegevens bij mij op te vragen en in te zien. Je kunt zo ‘n verzoek indienen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Op de website https://www.mydatadoneright.eu vindt je een digitale tool om je data inzageverzoeken, verwijderingsverzoeken etc aan te maken en te versturen.

Ik neem de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jou gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via het contactformulier. Ik zal dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken reageren. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De Europese Privacy Toezichthouders hebben een richtlijn meldplicht datalekken opgesteld. Deze richtlijnen volg ik.

Disclaimer

Ik ben niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gelinkte en geciteerde websites met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacybeleid van de site die je bezoekt. De website kan politiek of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten en onbedoeld angst, onzekerheid of woede oproepen. Ik beroep mij op bij de  wet geregelde vrijheid van denken en spreken als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen en processen van sociale en maatschappelijke vernieuwing.

Documentairemaker

Men ziet slechts goed met het hart. Het echt belangrijke kan men met de ogen niet zien.  ~Antoine de Saint-Exupéry~

close up of tree against sky
Foto door Pixabay op Pexels.com

 

 

Ik maak korte documentaires over nieuwe ontwikkelingen in de economie, onderwijs en samenleving vanuit perspectieven van kinderen en volwassenen, die ook een andere economeia omarmen dan de collectieve psychose van het biopathische patrilineaire kapitalisme etc. De economeia die het onzichtbare en geminachte cement is van de kapitalistische economie: een economeia waarin geven en delen, zorgzaamheid, empathie en dienstbaarheid aan het principe van leven belangrijk is, zonder het eigenbelang voorop te stellen. Waar kwetsbaarheid gewaardeerd wordt en samenwerken zonder dankjewel te hoeven zeggen norm is.

Je kunt mij met recht feministe noemen, als vorm van humanisme. Feminisme is breder en dieper dan enig economisch systeem. ‘De markt’ en zijn taal en religieuze symboliek benader ik als gendered.

Ik heb een interesse in matrilineaire economische samenlevingen.  In dit soort samenlevingen kwam vrijwel geen oorlog voor, geen honger, bestond het instituut huwelijk vaak niet, en was er geen geweld tegen vrouwen en kinderen. Tijdens een  proefschrift/universitaire  studie levensbeschouwingen en interculturele genderstudies heb ik deze interesse enigszins uitgewerkt.

Mijn beroepsopleiding als documentaire maker bestaat  in etnocinematografie en opleiding documentaire maken aan het TV College in Hilversum. Het verbinden van vakgebieden zoals feminisme, genderstudies, natuurkunde, metafysica, economie, filosofie is een kenmerk van mijn werk.

IMG_4049

Ook maak ik in opdracht korte documentaires, video’s en langere documentaires. U kunt het contactformulier gebruiken indien u uitgebreider informatie wenst. Ik zal u dan zeker binnen twee weken antwoord geven.

 

Hsp en Beelddenken Consulent

IMG_4055

 

Als je weet wie je bent en waar je krachten liggen, als je je menselijke waardigheid leeft, komt er zo’n potentieel tot je beschikking dat het verzamelen van kennis vrij moeiteloos verloopt.

Kinderen en jongeren zijn intelligenter en meeromvattender in talenten dan in het onderwijs, zoals dit is verworden de afgelopen 15 jaar, wordt begrepen en begeleid.

De norm in het onderwijs is steeds beperkter en smaller geworden. Het budget voor passend onderwijs steeds groter. En de aangemeten afwijkingen (in de vorm van labels) van de norm eerder normaal dan zeldzaam. Het speciaal onderwijs overvol met vaak volledig gemisdiagnostiseerde en onbegrepen hoogbegaafde kinderen. De norm in het reguliere onderwijs is allang niet meer normatief. Het onderwijs is tegengesteld veranderd aan de ontwikkeling door de generaties heen van kinderen, lijkt soms wel.

Hoogbegaafdheid, hsp en beelddenken zijn talenten die vaak niet goed herkend en gemisinterpreteerd worden.  Er gaat zo veel talent verloren. Talent dat hard nodig is om positieve verandering te brengen in de economie en samenleving. Positieve verandering in de zin van een humane samenleving, een bezielde bevolking die zelfstandig na kan denken en koers kan bepalen en een mooiere wereld kan creeeren voor iedereen.

Naast een missende aansluiting met het intelligentieniveau van de huidige generaties kinderen, mist het onderwijs inhoudelijk en didactisch de aansluiting bij het moderne werkende leven. Bij gebrek aan aanbod van geschikte academisch afgestudeerden, tuigen tegenwoordig verschillende multinationals en grote banken en andere veelal internationale bedrijven hun eigen scholen op. Deze instituten zijn gericht op het trainen van een hoog Well Being Quotient, een hoog Emotional Intelligence Quotient, naast een hoog IQ. De huidige generaties kinderen met hun eigen-wijsheid en talenten inclusief kenmerken van HB, HSP en Beelddenken sluiten naadloos aan bij de nieuw gevraagde talenten en skills vanuit de samenleving.

16641034_1559887050705962_619952860706786655_n

 

Mijn praktijkaanbod

Ik bied begeleiding aan kinderen en jongeren waar men bewust is van hsp, beelddenken en of hoogbegaafdheid en of dit ervaren wordt als probleem of onzekerheden, onbegrip met zich meebrengt.

Uitgangspunten in mijn praktijk: kinderen zijn kosmische wezens. Leren is een natuurlijk proces dat gebeurt door aantrekkingskracht i.p.v. door onderdrukking en dwang. Creativiteit is de basis voor ieder ontwikkelingsproces, daarin zijn spel, vrijheid en orientatie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kinderen en jongeren mogen zich gaan richten op een wij-bewustzijn ipv een ik-bewustzijn. Ieder kind kan leren zijn/haar eigen motor tot innerlijke ontwikkeling aan te drijven vanuit een besef dat de wereld een holistisch mechanisme is.

Begeleiding voor kinderen bestaat erin: samen met het kind kijken wat er speelt, samen met de ouders kijken wat er voor hen speelt, bekrachtigen van het kind/jongere en eventueel het kompas hervinden met nieuwe inzichten en methoden van kennis verwerven en ontwikkelen, samen tot vervolgstappen komen in samenwerking met anderen en eventueel met school zelf indien gewenst.

Kinderen/jongeren en HSP begeleiding

Hoogsensitiviteit is recentelijk wetenschappelijk aangetoond. De officiele wetenschappelijke term is SPS (Sensory Processing Sensitivity). Het is een plus, een talent. Kinderen die hoogsensitief zijn, hebben een verfijnder ontwikkeld zenuwstelsel en een open energieveld waardoor zij meer en dieper prikkels opvangen verwerken dan anderen. Licht, geluid, emoties van anderen, gedachtes van anderen, en fysieke/emotionele  pijn van anderen worden intens waargenomen door hsp-ers. Men schat dat 15 a 20% van de bevolking hoogsensitief is. Hoogsensitiviteit is een vorm van sociaal-emotionele hoogbegaafdheid.

Hsp kinderen/volwassenen kunnen extravert zijn of introvert.  Enkele algemene kenmerken: een sneller lichamelijk verbruik van bepaalde stoffen (zoals serotonine en bepaalde vitamines o.a. B12), niet goed tegen onrecht kunnen, perfectionistisch zijn, dieper nadenken en langer nadenken, zijn gewetensvol, bezield, houden van verfijnde kunst, leren het beste op eigen tempo en in hun eigen ruimte, hebben oog voor details, voelen zich zeer verantwoordelijk, hebben een rijke innerlijke belevingswereld.

In een klas kan de HSP eigenschap wanneer hij niet herkend wordt voor problemen zorgen en voor verkeerde diagnoses vanuit school. In begeleiding van uw kind kan ik methodes aangeven om hsp als talent in te gaan zetten. Wanneer school open staat hiervoor kan ik voorlichting geven op school zodat signalering, juiste omgang en begrip gecreeerd kunnen worden.

c6771a8f8b195ab79b3268fd0af6dda5

Begeleiding kinderen/jongeren leren en Beelddenken

Er is geen officiële diagnose – beeld denken –  in de medische wereld of voor scholen. Het is geen ziekte of afwijking. Beelddenken of visueel leren is iets wat altijd al bestaan heeft, echter de laatste tijd meer in beeld is gekomen.

De basis van beelddenken is multidimensionaliteit. Feitelijk wordt iedereen als beelddenker geboren, wij ervaren de wereld via onze rechter hersenhelft. Gedurende onze eerste 10 levensjaren maken wij een switch naar onze linkerhersenhelft, naar de lineair auditieve repetitieve wijze van informatie opnemen, we gaan met woorddenken de wereld beredeneren.

Er is niet 1 type beelddenker. Beelddenken komt voor bij dromerige mensen, bij creatieve mensen, bij rechtlijnige mensen en uit zich in verschillende patronen van informatie verwerken op visuele wijze. Beelddenken komt voor bij alle soorten IQ’s en EQ’s en WQ’s. Hoogbegaafde kinderen denken ook in beelden. Beelddenkers hebben gevoel voor klank en ritme, ruimtelijk inzicht, denken vanuit het totaal naar de details, ze kunnen denken buiten de kaders, zijn zeer creatief, beredeneren de wereld niet maar beleven, hebben een geweldige fantasie, zijn begaafd met kleur en vorm.

Beelddenkers hebben vaak problemen met automatiseren. Leerstof die in de klas stap voor stap wordt opgebouwd beklijft niet. Lesstof moet als totaalbeeld aangeboden worden en dan teruggeredeneerd worden om uiteindelijk de lessen in de klas te kunnen volgen. Daarnaast kunnen beelddenkers ook specifieke problemen hebben bij rekenen, lezen en plannen.

In een uitgebreid onderzoek door trendonderzoekburo Youngworks i.s.m. met de afdeling neuropsychologie van de UvA, bleek dat maar liefst 60 procent van de random geselecteerde onderzoekspopulatie uit de huidige generatie jongeren en kinderen op een visuele wijze leert in plaats van op de manier waarop scholen hun stof aanbieden, namelijk lineair repetitief. De visuele manier van denken gaat 60x zo snel als de lineaire wijze en maakt dwarsverbanden tussen vele vakgebieden. Onze overheid besteed  momenteel een jaarbudget van 240.000 miljard voor passend onderwijs. Kinderen die anders leren dan standaard wordt aangeboden krijgen een passend aanbod. Ten eerste lijkt de norm hier niet meer normatief als het om zo n groot budget gaat. Ten tweede is er een schrijnend tekort aan expertise binnen scholen om beelddenken, en ‘andere afwijkingen van de norm’ of gewoonweg andere talenten tot bloei te laten komen als talent an sich, als terreinwinst.

Uw kind en u kunnen bij mij een ontwikkeling inzetten die beelddenken op zich tot talent laat floreren. Ik ben minder gericht op het inpassen van beelddenken in de huidige reguliere onderwijsstructuren. Er zijn afgelopen jaren verschillende methodes ontstaan die beelddenkende kinderen leren de lesstof beeldend en topdown zelfstandig door te werken. “Ik leer anders” is zo’n methode.

adorable beautiful child children
Foto door Matheus Bertelli op Pexels.com

Begeleiding kinderen/jongeren en Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is in het onderwijs een populaire term. De term is voor mij breder dan deze binnen het reguliere onderwijs wordt ingevuld: een IQ boven de 130. Er bestaat wetenschappelijk gezien geen eenduidig antwoord op de vraag wat hoogbegaafdheid is. Wel is duidelijk dat hoogbegaafdheid zowel het fysieke, het sociaal-emotionele, het neurologische, en het creatieve, het inter-menselijke en het mentale omvat. Het snellere leren is ook geen must voor hoogbegaafdheid. Er bestaat ook hoogbegaafdheid met een lage verwerkingssnelheid. Een voor mij werkbare definitie van hoogbegaafdheid is die van het Delphi model van drs. Maud van Thiel. Zij benadrukt de positieve kant van hoogbegaafdheid en zegt het volgende over de hoogbegaafde:

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.”

 Hoogebegaafde kinderen/jongeren komen vaak pas naar een praktijk voor hulp wanneer ze vast zijn gelopen. Een kind dat door onbegrip, pesten, faalangst, onderpresteren, bore-out of zelfs depressie uitvalt op school, zal op een test vaak niet de volle potentie laten zien. Regelmatig wordt daardoor ten onrechte de conclusie getrokken dat het kind niet hoogbegaafd is met alle gevolgen van dien.

Daarnaast leeft bij veel mensen nog het idee dat hoogbegaafden excellente leerlingen zijn. Hoge cijfers, naar het gymnasium en dan een flitsende carrière. Helaas is dit in de praktijk vaak anders. Hoogbegaafde kinderen lopen regelmatig vast op school, omdat het onderwijssysteem niet op hen is ingericht. Gedrag escaleert, onderwijzers en ouders zitten met de handen in het haar en het kind is gefrustreerd en ongelukkig. De hoogbegaafdheid wordt door onderpresteren en faalangst niet opgemerkt en het kind komt soms terecht op het speciaal onderwijs of eindigt als thuiszitter. Zeker kinderen die een IQ 145+ hebben komen vaker niet, dan wel in aanmerking voor passend onderwijs. In de praktijk merken we dat uitzonderlijk begaafde kinderen vaak nog sneller uitgeleerd en overprikkeld zijn. Hoe kan je deze kinderen nu het beste begeleiden?

Door het vroeg signaleren van eventuele hoogbegaafdheid kan een kind een betere start maken. Er kan ingezet worden op het juiste onderwijs dat past bij het betreffende kind en eventuele problemen kunnen al vroeg worden opgevangen. Als ouders, school en HB-professional kan je een waardevolle driehoek vormen om het kind te geven wat het nodig heeft. Door het onderwijs, maar ook de opvoeding op maat te maken voor de specifieke behoeften van een hoogbegaafd kind, voelt het kind zich gezien en gehoord en zal groeien en bloeien.

 

Begeleiding van ouders en docenten

Ouderschap en docentschap in deze tijd vraagt andere kwaliteiten en inzichten dan voorheen. Kinderen vragen oprechtheid en zelfreflectie en ethisch bewustzijn van opvoeders en docenten. Kinderen nemen vaak werelden waar die opvoeders soms niet bewust zijn, denken creatief en kunnen hooggevoelig zijn. Ik kan jullie als ouder begeleiden door  mee te kijken en te vertalen wat er speelt. Ik begeleid jullie dan om jullie vanuit jullie eigen kracht en wijsheid als ouders hier stappen in te ondernemen, die passen bij jullie kind/jongere en gezinsstijl. Ook docenten begeleid ik.

Er is veel bekend over wat van ouders verwacht wordt aangaande de begeleiding van hun kinderen. Er is echter vrijwel geen aandacht voor hoe het is voor een ouder om ouder te zijn. Professioneel werk rondom ouderschap staat in de kinderschoenen nog steeds, zoals ook de moeizame relatie vaak tussen ouder en onderwijzend personeel. Vanuit ouders is het een hele kwetsbare en vaak emotionele stap om hun kind (het meest dierbare in hun leven) on een klas bij een docent achter te laten en te hebben. Vanuit docenten is er vrijwel geen aandacht in hun opleiding hoe om te gaan hiermee vanuit empathie. Ik kan u desgewenst doorverwijzen naar enkele schaarse specialisten op het vlak van communicatie tussen ouders en onderwijzers.

Juridisch gezien hebben ouders een zeer zwakke positie in het onderwijs. Er ontbreekt een wettelijke regeling waarin de plichten van scholen tegenover leerlingen en ouders behoorlijk zijn vastgelegd. Een wettelijke onderwijsovereenkomst ontbreekt, waardoor het ouders niet duidelijk is wat ze van scholen mogen verwachten. Te vaak ook, worden ouders vooral gezien als lastig en kunnen ze worden gedwongen (op dreiging aanmelding bij Veilig Thuis; men zou de leerontwikkeling van het eigen kind dan in de weg staan) akkoord te gaan met onderzoeken en werkwijzen die wetenschappelijk bewezen de leerontwikkeling en emotionele ontwikkeling van hun kinderen schaden. Die onderzoeken en werkwijzen dienen vaak alleen de belangen van de school zelf, van het systeem. Het onderwijssysteem past de kinderen van nu niet meer.  Ouders zijn  meest trouwe liefdevolle positief ontwikkeling stimulerende personen voor hun kinderen.

 

 

Ariella Gracia

Zo’n 20 jaar lang werk ik ad hoc internationaal met kinderen buiten en binnen het onderwijs, als muzikant, als creatief therapeut en als ervaringsdeskundige hsp en beelddenken. Door de jaren heen heb ik mijn eigen methodes ontwikkeld. Ik werk vanuit totale gelijkwaardigheid van kleine en grote mensen.

Ik heb mijn praktische kennis opgedaan als docerende aio op universiteiten, docent voor internationale topsporters, als coach op onderwijsvernieuwende scholen en projecten in verschillende vakken zoals levensbeschouwingen, pschychologie, talen, beelddenken, viool, zang, hatha yoga en mindfullness, als jeugdvoetbaltrainer en coach bij jongensteams van verschillende clubs in Amsterdam, als natuurgids voor kinderen, als coach in projecten voor langdurige thuiszitters e.a. In mijn praktijk combineer ik deze ervaring met kennis opgedaan tijdens evenzo lange jaren opleidingen op het vlak van persoonlijkheids- en bewustzijnsontwikkeling. Als kindertherapeut heb ik mij geschoold in trauma verwerking bij kinderen, hoogsensitiviteit en gedrags- en leerproblemen, visueel denken en leerprocessen, in ontwikkelingspyschologie, en in werken in multiple intelligences en fluisterkindmethode, hoogbegaafdheid en gedrags en leerproblemen.

Als consulent werk ik mee in denktanks voor gemeentes op gebied van Zorg, Onderwijs en Jeugd. Ik ben actief op internationaal niveau in netwerken van onderwijsvernieuwing. Als bruggenbouwer, therapeut en begeleider werk ik voor kinderen en ouders rond het onderwijs. Begeleiding van ouders en kinderen gebeurt in mijn praktijk op integratieve wijze.  Ik werk heel graag samen met andere professionals naar wie ik ook doorverwijs….. vernieuwers, orthopedagogen, kunstenaars, EMF stralingsdeskundigen (straling in de klas en in de school heeft een bepaalde werking op de hersenen en op het zenuwstelsel van onze kinderen en dus op gedrag en leermogelijkheden/https://stralingsbewust.info/2019/08/25/7-redenen-tegen-5g-zullen-we-het-toch-maar-niet-doen/)  , HSP en leren specialisten, HB specialisten, onderwijsmakers, sociale permacultuur specialisten, kindertherapeuten.

Ik werk contractvrij als ervaringsdeskundige consulent/therapeut.  In Uw kind en u zijn van harte welkom! Hoe ik omga met privacy en persoonlijke data kunt u lezen op http://www.ariellagracia.com/2018/10/10/privacy

Prijzen:

  • Intake (60-80 minuten)  60 euro incl. BTW + diagnose/plan van aanpak
  • Een enkel consult (60minuten): 60 euro per uur incl. BTW.
  • Strippenkaart 3 sessies (60 minuten):  160 euro incl. BTW
  • Strippenkaart 12 sessies van (60 euro) per uur: 750 euro incl. BTW

Voor mensen met aantoonbaar een te laag inkomen om mijn tarief te betalen zijn er in beperkte aantallen mogelijkheden, informeer even!

Afspraken afgezegd binnen 48 uur breng ik volledig in rekening.

 

b5f624de-f567-4a84-bd0e-9b632eb254ba

 

BLOG – ARIELLA GRACIA – BLOG 

Kinderen, ethiek & politiek, bewustzijn & crisis & mogelijke oplossingen

 

Een mooiere wereld begint bij jezelf en bij kinderen.

Kinderen brengen jaarlijks ontzettend veel uren door binnen de muren van schoolpleinen en zijn van nature vaak gericht op divergent denken en het beste voor de ander en de wereld wensen en simpele oplossingen bedenken voor problemen die er zijn. De mooiere wereld! Echter, veel onderwijs blijkt vaak niet ingericht te zijn op een mooiere wereld, maar bereidt het de kinderen voor zich in te voegen in een wereld vol systematische crises.

Gelijktijdig met vele crises in de wereld, ervaren kinderen, ouders en docenten al decennia lang crisis in het onderwijs. Docenten passen niet meer, kinderen passen niet meer, ouders in een spagaat. Ieder ervaart prangende problemen vanuit een eigen referentiekader omdat de structuur en inhoud van het onderwijs eigenlijk niemand (?) meer echt past.

Wat is school? Het woord in het oude Grieks betekende ook al les of school.  Echter met een veel bredere betekenis, namelijk de tijd dat je niet druk bezig hoeft te zijn met iets. Je zou kunnen zeggen dat oorspronkelijk een school een plek is waar veel tijd is en waar je dus ‘de tijd kunt nemen’ voor wat je interesseert. De vraag is of Theano, Socrates, Arete of Hypatia ooit tot haar/zijn inzichten waren gekomen wanneer zij op een basisschool a la 2018 hadden gezeten…

Vanuit de Griekse wijsgeren en wijsgeressen naar de intellectuele periode van de Verlichting. In deze periode werd een nieuw soort scholen opgezet. Scholen met als doel kinderen de samenleving in te laten stromen als fabriekarbeider. Nog een periode verder, in de tijd van Napoleon werden scholen vooral strategisch gebruikt om  gehoorzaamheid en volgzaamheid te trainen  zodat kinderen als volwassenen brave soldaten konden worden. Het Pruisische model van school wordt heden ten dage nog steeds als basis gebruikt.

In de vorige eeuw vond men educatie voor kinderen zo belangrijk dat het recht van kinderen op educatie vastgelegd werd in het Verdrag van de Rechten van het Kind. In het verdrag gaat het steeds om het Engelse woord education. Educatie en het recht erop is een meer omvattender dan onderwijs en leerplicht. Educatie is gericht op een brede ontwikkeling van kinderen. Leerplichtonderwijs is gericht op een diploma behalen. Op welke wijze kunnen kinderen hun recht op ontwikkeling/education claimen binnen het onderwijs?

In Nederlandse grondwet staat dat het geven van onderwijs vrij is.  De huidige reguliere praktijk is echter onvrij. Dit is zo geworden door verschillende inperkingen van dit grondwetsartikel gemaakt door ambtenaren vanuit hun persoonlijke aannames over onderwijs en kinderen. Tot op de dag van vandaag is er geen enkel wetenschappelijk of ander bewijs dat dit huidige onderwijs echt werkt voor kinderen en hun ontwikkeling. Sterker nog, wanneer je een aantal specialisten op het gebied van kinderen en leren bijelkaar zou zetten en hen zou vragen: Schets eens de voorwaarden die een kind nodig heeft op zich optimaal te ontwikkelen.. , dan kom je uit bij een situatie die radicaal tegengesteld is aan zowat alles in de huidige onderwijspraktijk.

 

Het perspectief van de kinderen….

Kinderen passen steeds vaker niet meer in het curriculum wat scholen bieden. Ze zijn geboren met andere talenten dan op school wordt aangesproken. Ze zijn behept met inzichten en ook neurofysiologisch ingericht om ingewikkelde problemen die nu spelen snel te doorzien en op te lossen, op manieren die wij vanuit ons huidige rationele lineaire denken vaak nog niet goed kunnen begrijpen. Doordat scholen vaak gebonden zijn aan de eisen en programma’s van de overheid en de docentenopleidingen immens tekort schieten vergeleken bij de intelligentie van de huidige generaties kinderen, is er op scholen  geen kennis van en aandacht voor veel talent. In Nederland gaat jaarlijks een zee aan talent verloren met een onverschilligheid die schrikwekkend is.

In het reguliere onderwijs worden kinderen met hun speciale talenten vooral gediagnosticeerd met allerlei steeds nieuwe afwijkingen van de oude norm. Diagnoses waarmee flink geld verdiend wordt in het circuit rondom scholen heen. (Zonder diagnoses krijgt een school 8000 euro per kind per jaar, maar met diagnoses en labels vele malen meer). De diagnoses, het geld en de begeleiding daaraan verbonden, zorgen in de meeste gevallen niet tot bloei van de gediagnosticeerde kinderen, maar van uitval, achteruitgang in sociaal emotioneel welzijn en levenslange traumatisering, en vet onderpresteren.

In mijn inmiddels 20 jaar ad hoc ervaring in werken met kinderen, kan ik niet anders dan de diagnoses en labels zien als heuse eigen talenten en vakgebieden met vele nieuwe mogelijkheden, die uiteindelijk zouden leiden tot grote vernieuwing van allerlei aspecten van de samenleving en instant oplossingen van veel milieu en maatschappelijk sociale problemen.

Hoewel de overheid overal in de samenleving zich duidelijk inspant om de Kinderrechten te garanderen, worden de Kinderrechten binnen scholen geheel onzichtbaar. Een kind mag niet wiebelen, lopen, rennen, huppelen, eten, plassen, lachen wanneer het dat wil. Kinderen hebben geen recht op vrije meningsuiting  binnen een school en hebben geen recht om gehoord te worden. Enzoverder…

 

IMG_4055

Scholen en hun aansluiting bij de Economie en Samenleving

Hoewel er afgelopen jaren ogenschijnlijk veel veranderd lijkt te zijn aan de oppervlakte van het onderwijssysteem, is het fundament nodeloos gebaseerd gebleven op een mens en kindbeeld van terug in de tijd. En dat zorgt voor een probleem van aansluiting bij de realiteit, waardoor schooluitval, depressie etc explosief toenemen. En helaas de oorzaak in media steeds volledig onterecht bij de ouders en de kinderen zelf wordt gelegd.

In de samenleving worden nieuwe manieren van economie, diensten (empathie en inlevingsvermogen) en innovatie (construeren van kennis, creativiteit en probleemoplossend vermogen en nieuwe manieren van relaties hebben zichtbaar. De talenten van kinderen nu liggen juist op bovengenoemde aspecten. Het zou mooi zijn wanneer de inhoud en aanpak van het educatie hier naadloos op aan zou sluiten.  Kinderen hebben een heel ander soort begeleiding op sociaal emotioneel en intellectueel niveau nodig, dan nu wordt verplicht wordt aangeboden.

Om dit te illustreren een voorbeeld over Beelddenken:  Dit betekent dat kinderen die niet leren volgens de aangeboden methodiek en snelheid of traagheid een apart passend aanbod krijgen. Er zijn echter meer passende aanbodtrajecten nodig dan reguliere..daar gaat het heen.   De norm is niet meer normatief.

Kinderen die visueel leren (beelddenkers zijn) zijn in veel gevallen hoogbegaafd en vaak hoogsensitief.  Hoogsensitiviteit is een van de vormen van hoogbegaafdheid. Het huidige onderwijs baseert zich op een te smalle visie van Hb in de zin van een te meten hoog IQ en het sneller opnemen van de reguliere lesstof via de reguliere methodieken. Hoogbegaafdheid is een veel breder begrip en bevat naast het mentale, o.a. ook het fysieke, creatieve, emotionele, neurologische.

 

Hoe het ook kan! 

Crisis of niet in het onderwijs, het mooie is dat fundamentele oplossingen al voorhanden zijn, niks extra s kosten in geld.  Wel kosten ze bereidwilligheid, zelfreflectie, samenspraak en een shift van perspectief. Er is veel samenspraak nodig, bereidheid om  naar elkaar te luisteren en er is lef nodig om werkelijk veranderingen te brengen. Er is geen 1 kant en klare totaaloplossing ben ik van mening. Vele kleine puzzelstukjes en verschillende perspectieven maken het geheel. Deze opgeloste puzzel zal zich per definitie ook steeds vernieuwen als levend organisme om gezond te blijven.

Enkele inspirerende voorbeelden van mensen die zich wel enkele fundamentele vragen stelden en of oplossingen neerzetten ;

De groeiende groep mensen die pleit voor een kindgebonden onderwijs budget voor ouders zodat ouders zelf de financiele vrijheid hebben educatie voor hun kinderen te kiezen en in te richten in overeenstemming met grondwetsartikel 23 vrijheid op onderwijs. Ouders krijgen dan het budget dat de overheid nu per kindaan de scholen uitkeert.  Onderteken ook!     https://kindgebondenonderwijsbudget.petities.nl/

De econoom filosoof Charles Eisenstein. https://youtu.be/EEZkQv25uEs en https://youtu.be/_oevXkJY-fE ;

Sophie Rabhi Bouquet schreef het prachtige boek: Une pedagogie de la bienveillance (editions Actes Sud 2011).

Olivier Maurel: La violence educative: Un trou noir dans les sciences humaines   (editions Instant Present)

De filosoof David Precht met zijn boek Anna, die Schule und der Liebe Gott; https://youtu.be/ZXhug_e43tk  https://youtu.be/QAOaUiOsw6U  https://youtu.be/yxKuSS_qn28 Precht maakt duidelijk dat de overheidsscholen gaan om Wissen, maar nooit om Bildung.  Precht is van mening dat het systeem de kinderen onderwijst over de verkeerde thema’s en met de verkeerde methodes. Hij noemt het huidige schoolsysteem: Leerboulimia.

Claudia Mars met haar boek De Ziel en de School; http://www.dezielendeschool.nl/

Sir Ken Robinson en zijn changing the paradigm of education en het longitudinal onderzoek dat hij noemt dat aantoonde: hoe meer educated een kind raakt hoe minder intelligent (divergent thinking) een kind wordt. https://youtu.be/zDZFcDGpL4U

Schoolmeester Toshiro Kanamori in Japan via de documentaire Children Full of Life, leert de kinderen als hoofddoel in zijn klas how to be happy. Hij instrueert de kinderen om hun ware diepe innerlijke gevoelens op te schrijven in een schriftje en voor te lezen in de klas aan hun klasgenoten. Door hun leven te delen met klasgenootjes leren de kinderen hoe belangrijk het is om werkelijk om elkaar te geven.  To care. :https://youtu.be/armP8TfS9Is

De Kinschool in Tekos Rusland wordt geheel gebouwd, geadministreerd en gerund door kinderen: https://youtu.be/yxKuSS_qn28 Deze school werd opgericht als experiment vanuit de Russisiche overheid door Michael P. Shetitin en is een beroemd en groot succes.  De school bereidt de kinderen niet voor op het leven, maar zij leven het leven hier en nu iedere dag. “Prop een kind niet vol met informatie. Leer een kind hoe informatie te gebruiken om de kwaliteit van leven te verbeteren. We reflecteren niet alleen de realiteit, we creeeren de realiteit met onze gedachtes.”

Peter Hartkamp schreef een boek over het realiseren van de rechten van kinderen in het onderwijs. titel: Het gedwongen onderwijs voorbij. Een pleidooi voor het realiseren van de rechten van het kind binnen het onderwijs. In dit boek ontmaskert hij onder andere  11 mythes (geaccepteerde aannames) over het onderwijs. Hij startte ook twee bekende democratische scholen in Nederland.

Nog een ander voorbeeld, er bestaan al enkele jaren cursussen voor kinderen die rekenen moeilijk vinden, waarin de hele basisschool lesstof rekenen behandeld wordt in 12 weken. De cursus kan worden afgesloten met een certificaat. Wanneer we deze cursus zouden integreren op de huidige basisscholen, komt er veel tijd vrij voor de kinderen om aan hun eigen talenten te kunnen gaan werken en om te spelen of om verder te gaan met lesstof van een VO school.

Prof. dr. Katie Lee Weille en Alice van der Pas o.a. wijdden zich onder andere aan het professionaliseren van werken rondom en met ouders en ouderschap en aan de relatie en communicatie tussen onderwijzend personeel en ouders.

Er is gelukkig dus ook een overvloed aan inspirerende voorbeelden van hoe het ook kan. Boeiend is dat bovenstaande voorbeelden niet aangeleerde truucjes op een lerarenopleiding kunnen zijn. Hetgeen onderwezen wordt, dient belichaamt te worden door de onderwijzer/coach, als enige realistische mogelijkheid. Onderwijsvernieuwing doet dus een zeer dringend beroep op professionals om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken voordat en tijdens ze met kinderen en ouders aan de slag gaan en werkelijk de filosofieën kunnen zijn. Het vraagt dus een hoge mate van integriteit en bereidheid tot continue zelfreflectie en wat mij betreft het teruggeven van de rechten van de mens aan het pasgeboren kind.  

 

 

 

Copyright under Creative Commons.   

Iedere non-profit organisatie mag de content op deze site delen op een respectvolle wijze, met referentie naar de bron en alleen voor niet-commerciele doeleinden. De urgentie van het onderwerp heeft volgens de auteur een groter belang dan de copyright

Violiste

IMG_4056

Ariella Gracia

Wereldmuziek, improvisatie, jazz ..  Warme klanken en heerlijke ritmes. Latin, Jazz, Ladino.

Op mijn achtste begon mijn liefde voor viool. Ik studeerde daarna ♥Indiaas zang en viool en improvisatie in Jazz, Pop en Wereldmuziek. Naast viool studeerde ik  operazang. Ik heb gestudeerd bij docenten aan conservatoria in Nederland, in London en in Barcelona en gewerkt in Nederland en in Zuid Europa. Mijn grootste liefde is interdisciplinair werken; dans, film, theater en modewereld. Ik schrijf en arrangeer muziek, text en theaterwerk in opdracht. Ik heb eerder gecomponeerd voor modeshows van high fashion, theaterproducties, schilderijen, beeldhouwwerken, bij rites de passage: overlijden, geboorte, doop, en op aanvraag voor een speciale persoon/event.

Trio La Rosita: Arno van Nieuwenhuizen percussie en op gitaar Alvaro Pinto de Lyon, Ariella Gracia zang en viool.

U kunt mij boeken als violiste en als zingende violiste, solo en in combinatie met andere muzikanten, dansers, acteurs..

Voor boekingen en prijsinformatie is er het contactformulier!  💌❤️🎻