Privacy statement en Disclaimer

Ariella Gracia, gevestigd aan Comeniusstraat 297-1 1065 BS Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.ariellagracia.com
Comeniusstraat 297-1
1065 BS Amsterdam

 

 

J.M.E. Francke is de Functionaris Gegevensbescherming van Ariella Gracia. Ingeschreven bij de KvK onder nummer  51096617. Ik ben te bereiken via het contactformulier.

Ik blijf op de hoogte van wijzigingen in privacywetgeving o.a. via juristen en websites zoals Privacy Nieuws.nl, Bits of Freedom.nl en Vrijbit.nl  en natuurlijk via overheidssites.

Ariella Gracia verwerkt je persoonsgegevens doordat je yogales, vioolles, zangles, coaching of consultancy voor je kind of jou afneemt of opdracht geeft tot het maken van een documentaire/video. Deze algemene persoonsgegevens worden door jouzelf verstrekt in het proces tot afnemen en afwikkelen van mijn diensten:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Ik deel geen gegevens met derden, tenzij hiervoor een wettelijke grondslag is. Ik verkoop geen gegevens aan derden.

Ariella Gracia verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens wanneer jij daar geinformeerde toestemming voor geeft:

  • informatie die jij zelf verstrekt over je gezondheid inzake yogalessen,
  • informatie over de schoolsituatie en leerstijl van je kind
  • sociaal psychologische informatie over jou
  • sociaal psychologische informatie over je kind. Persoonlijke informatie van kinderen beneden de 18 jaar, verwerk ik alleen met geinformeerde toestemming van ouders. Je hebt als ouder en als kind het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van deze gegevens. Dit kan je doen via het contactformulier (met een ouder).

Ariella Gracia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen/grondslag:

– het uitvoeren van jou opdracht voor consultancy, therapie, coaching, yogales, viool en zangles, maken opdracht van een video of documentaire.
– het afhandelen van jouw betaling
– om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Ariella Gracia neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ariella Gracia) tussen zit.

De website http://www.ariellagracia.com wordt gehost door WordPress, is beveiligd door TLS/SSL en een certificaat Let’s Encrypt. DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die ik gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Ariella Gracia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Een andere optie is een programma te installeren dat zogenaamde ‘selfdestructing cookies’ activeert. Mozilla Firefox bijvoorbeeld heeft daar een optie in, en er is veel open source materiaal op dit vlak.

Het contactformulier op http://www.ariellagracia.com is gelinked aan een protonmail emailadres. Protonmail werkt onder open PGP, end to end encrypted. Protonmail is gelokaliseerd in Zwitserland, alle servers van protonmail staan ook in Zwitserland. Hierdoor valt protonmail onder het Zwitserse privacy recht en Zwitserse netneutraliteit en dus buiten het Europese en Amerikaanse privacyrecht. De gebruikersdata zijn niet toegankelijk voor de mailserver omdat ze end to end encrypted zijn en derhalve worden ze niet gedeeld met derden. Echter, zorg altijd dat je geen privacygevoelige informatie via het contactformulier verzendt. Volgens Zwitserse wetgeving moeten toegangsverzoeken valide zijn onder internationale verdragen en worden goedgekeurd door een Zwitserse rechtbank. Aanstaande surveillancedoelen worden op de hoogte gesteld en hebben de mogelijkheid om tegen het verzoek in beroep te gaan bij de rechtbank. Ariella Gracia gebruikt een VPN, virusscanners, firewall, trackingdetectives zoals Ghostery en Adnauseam voor Chromium.

Ariella Gracia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie van persoonsgegevens: – Persoonlijke gegevens, bewaartermijn 7 jaar. Wettelijke verplichting.
– Bijzondere persoonsgegevens: zolang het traject duurt. Nadien worden de gegevens handmatig verwijderd. Ik bewaar gegevens uitsluitend in de e-mailbox van protonmail.

Je hebt ten allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele instemming voor gegevensverwerking in te trekken of om een bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Daarnaast heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je een verzoek kunt indienen om geregistreerde persoonsgegevens bij mij op te vragen en in te zien. Je kunt zo ‘n verzoek indienen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Op de website https://www.mydatadoneright.eu vindt je een digitale tool om je data inzageverzoeken, verwijderingsverzoeken etc aan te maken en te versturen.

Ik neem de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jou gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via het contactformulier. Ik zal dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken reageren. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De Europese Privacy Toezichthouders hebben een richtlijn meldplicht datalekken opgesteld. Deze richtlijnen volg ik.

Disclaimer

Ik ben niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gelinkte en geciteerde websites met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacybeleid van de site die je bezoekt. De website kan politiek of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten en onbedoeld angst, onzekerheid of woede oproepen. Ik beroep mij op bij de  wet geregelde vrijheid van denken en spreken als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen en processen van sociale en maatschappelijke vernieuwing.

Documentairemaker

IMG_4396

Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”                           Mahatma Ghandi

“Gandhi is the other person. I believe Gandhi is the only person who knew about real democracy — not democracy as the right to go and buy what you want, but democracy as the responsibility to be accountable to everyone around you. Democracy begins with freedom from hunger, freedom from unemployment, freedom from fear, and freedom from hatred. To me, those are the real freedoms on the basis of which good human societies are based.”
― Vandana Shiva

“The worldwide destruction of the feminine knowledge of agriculture evolved over four to five thousand years by a handful of white male scientists in less than two decades has not merely violated women as experts but, since their expertise is modeled on nature’s system of renewability, has gone hand in hand with the ecological destruction of nature’s processes and the economic destruction of poor people in rural areas.”
― Vandana Shiva, Staying Alive: Women, Ecology, and Development

“The abuse of the Earth is the ecological crisis.”
― Vandana Shiva

“This book focuses on science and development as patriarchal projects not as a denial of other sources of patriarchy, such as religion, but because they are thought to be class, culture, and gender neutral.”
― Vandana Shiva, Staying Alive: Women, Ecology, and Development

“The old culture reflected fundamental human needs while respecting natural limits. And it worked. It worked for nature, and it worked for people. The various connecting relationships in the traditional system were mutually reinforcing, encouraging harmony
and stability.”
― Helena Norberg-Hodge, Ancient Futures: Learning from Ladakh

Globalized industrialized food is not cheap: it is too costly for the Earth, for the farmers, for our health. The Earth can no longer carry the burden of groundwater mining, pesticide pollution, disappearance of species and destabilization of the climate. Farmers can no longer carry the burden of debt, which is inevitable in industrial farming with its high costs of production. It is incapable of producing safe, culturally appropriate, tasty, quality food. And it is incapable of producing enough food for all because it is wasteful of land, water and energy. Industrial agriculture uses ten times more energy than it produces. It is thus ten times less efficient.”
― Vandana Shiva

We have to create miracles. A miracle is not the intersession of an external divine agency in violation of the laws of physics. A miracle is simply something that is impossible from an old story but possible from within a new one. It is an expansion of what is possible.

Women are 70 per cent of the world’s poor, and they own one per cent of the world’s wealth. In every country in the world, women are poorer than men, and their poverty and economic inequality affects every aspect of their lives–their basic survival and the survival of their children, their access to food and housing, their physical security, their sexual autonomy, their health, their access to education and literacy, their access to justice, their ability to participate in public life, their ability to influence and participate in decisions that affect them. Women’s economic inequality is integrally connected to their sexual exploitation, and to their lack of political power. As long as women as a group do not have an equal share of the world’s economic resources, they will not have an equal say in shaping the world’s future in a way that is centered around care, giving without asking anything in return etc. (Unknown) 
The recovery of the feminine principle allows a transcendance and transformation of these patriarchal foundations of maldevelopment. It allows a redefinition of growth and productivity as categories linked to the production, not the destruction, of life. It is thus simultaneously an ecological and a feminist political project which legitimises the way of knowing and being that create wealth by enhancing life and diversity, and which deligitimises the knowledge and practise of a culture of death as the basis for capital accumulation.”
― Vandana Shiva, Staying Alive: Women, Ecology, and Development
“The close nexus between reductionist science, patriarchy, violence, and profits is explicit in 80 percent of scientific research that is devoted to the war industry, and is frankly aimed directly at lethal violence—”
― Vandana Shiva, Staying Alive: Women, Ecology, and Development
“Modern science, as we have noted earlier, has a world-view that both supports and is supported by the socio-political-economic system of western capitalist patriarchy which dominates and exploits nature, women, and the poor.”
― Vandana Shiva, Staying Alive: Women, Ecology, and Development

Documentaires en Video’s met een eigen narratief

Mijn werk bestaat uit geluid en beeldmateriaal vanuit perspectieven van kinderen en volwassenen, die ook een  economeia  leven gebaseerd op: overvloed voor iedereen, to care, verbinding en geven.

Gift economy is de oorsprong van de huidige exchange economy (een overbodige en artificiële vorm van gifteconomie). Gifteconomy is other-oriented, terwijl exchange ego-oriented is, dit brengt twee hele verschillende soorten psychologie en culturele “Stories of Self” op. In Gifteconomie : the more for me, is the more for you en verbinding en overvloed. In Exchange-economie: the more for me is less for you en separation en schaarste, angst en macht/onderdrukking, toxische relaties en voeding. Ook in het onderwijs aan kinderen en jeugd is het belangrijk om vanuit nieuwe paradigma’s, relaties en bewustzijn te gaan werken om werkelijk een mooiere toekomst te creeeren.

In mijn werk verbind ik inzichten uit feministische linguistiek, filosofie, feministische economie/ecologie, genderstudies en levensbeschouwingen met de praktijk. Ik ben geinspireerd door onder andere Helena Norberg Hodge (localfutures.org) en Vandana Shiva (navdanya.org), Genevieve Vaughan, Charles Eisenstein.

IMG_4049

Mijn beroepsopleiding als documentaire maker bestaat in etnocinematografie en opleiding documentaire maken aan het TV College in Hilversum.

In opdracht maak ik korte en lange documentaires en video’s over onderwerpen die u aandraagt. Gebruik het contactformulier als u uitgebreider informatie wenst. Ik zal dan zeker binnen twee weken antwoord geven.

U kunt mij boeken als Spreker op het gebied van Sociale Vernieuwing:  Gender, Economie en Levensbeschouwingen, via Sprekersbureau Zij Spreekt

Praktijk Ariella Gracia

IMG_4055

“Tot op de dag van vandaag is er geen enkel wetenschappelijk of ander bewijs dat dit huidige onderwijs echt werkt voor kinderen en hun ontwikkeling. Sterker nog, wanneer je een aantal specialisten op het gebied van kinderen en leren bij elkaar zou zetten en hen zou vragen: Schets eens de voorwaarden die een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.. , dan kom je uit bij een situatie die radicaal tegengesteld is aan zowat alles in de huidige onderwijspraktijk.” (Robert Precht, filosoof, uitgaand van The Childrens’ Right to Education)  

Praktijk en Spreker 

Ik voer een praktijk voor neurodivergente kinderen/ adolescenten en hun ouders die in de problemen komen binnen het onderwijs. Daarnaast ik geef lezingen over kinderen en jongeren die anders leren dan ‘normatief’ en door gebrek aan kennis en kunde of onwil op school in de problemen komen. Lees verder “Praktijk Ariella Gracia”

Violiste

IMG_4056

Ariella Gracia

Wereldmuziek, improvisatie, jazz ..  Warme klanken en heerlijke ritmes. Latin, Jazz, Ladino.

Op mijn achtste begon mijn liefde voor viool. Ik studeerde daarna ♥Indiaas zang en viool en improvisatie in Jazz, Pop en Wereldmuziek. Naast viool studeerde ik  operazang. Ik heb gestudeerd bij docenten aan conservatoria in Nederland, in London en in Barcelona en gewerkt in Nederland en in Zuid Europa. Mijn grootste liefde is interdisciplinair werken; dans, film, theater en modewereld. Ik schrijf en arrangeer muziek, text en theaterwerk in opdracht. Ik heb eerder gecomponeerd voor modeshows van high fashion, theaterproducties, schilderijen, beeldhouwwerken, bij rites de passage: overlijden, geboorte, doop, en op aanvraag voor een speciale persoon/event.

Trio La Rosita: Arno van Nieuwenhuizen percussie en op gitaar Alvaro Pinto de Lyon, Ariella Gracia zang en viool.

U kunt mij boeken als violiste en als zingende violiste, solo en in combinatie met andere muzikanten, dansers, acteurs..

Voor boekingen en prijsinformatie is er het contactformulier!  💌❤️🎻