Privacy

Ariella Gracia, gevestigd aan Comeniusstraat 297-1 1065 BS Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.ariellagracia.com
Comeniusstraat 297-1
1065 BS Amsterdam
J.M.E. Francke is de Functionaris Gegevensbescherming van Ariella Gracia. Ik ben te bereiken via het contactformulier.
Ik blijf op de hoogte van wijzigingen in privacywetgeving o.a. via juristen en websites zoals Privacy Nieuws.nl en Bits of Freedom.nl
Ariella Gracia verwerkt je persoonsgegevens doordat je yogales, vioolles, zangles, coaching of consultancy voor je kind of jou afneemt of opdracht geeft tot het maken van een documentaire/video. De persoonsgegevens worden door jouzelf verstrekt:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
Ik deel geen gegevens met derden, tenzij hiervoor een wettelijke grondslag is. Ik verkoop geen gegevens aan derden.
Ariella Gracia verwerkt de volgende bijzondere gegevens wanneer jij daar geinformeerde toestemming voor geeft: informatie die jij zelf verstrekt over je gezondheid inzake yogalessen, je schoolsituatie, sociaal psychologische informatie van jou en je kinderen, vorderingen tijdens lessen. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van deze gegevens. Dit kan je doen via het contactformulier.
Ariella Gracia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen/grondslag:
– het uitvoeren van jou opdracht voor consultancy, therapie, coaching, yogales, viool en zangles, maken opdracht van een video of documentaire.
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Ariella Gracia verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.
Ariella Gracia neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ariella Gracia) tussen zit.
De website http://www.ariellagracia.com wordt gehost door WordPress, is beveiligd door TLS/SSL en een certificaat Let’s Encrypt. DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die ik gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
Ariella Gracia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Het contactformulier op http://www.ariellagracia.com is gelinked aan een protonmail emailadres. Protonmail werkt onder open PGP, end to end encrypted. De gebruikersdata zijn niet toegankelijk voor de mailserver. Echter, zorg altijd dat je geen privacygevoelige informatie via het contactformulier verzend. Ariella Gracia gebruikt een VPN, virusscanners, firewall, trackingdetectives zoals Ghostery en Adnauseam voor Chromium.
Ariella Gracia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie van persoonsgegevens: – Persoonlijke gegevens, bewaartermijn 7 jaar. Wettelijke verplichting.
– Bijzondere persoonsgegevens: zolang het traject duurt. Nadien worden de gegevens handmatig verwijderd.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele instemming voor gegevensverwerking in te trekken of om een bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je een verzoek kunt indienen om geregistreerde persoonsgegevens bij mij op te vragen en in te zien. Je kunt zo ‘n verzoek indienen via de ariellagracia@protonmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Ik neem de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jou gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via het contactformulier. Ik zal dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken reageren. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
De Europese Privacy Toezichthouders hebben guidelines meldplicht datalekken opgesteld. Deze guidelines volg ik.
Disclaimer: Ik ben niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gelinkte en geciteerde websites met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacybeleid van de site die je bezoekt.